Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Đồng loạt Ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần II năm 2021 hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) “Phục hồi hệ sinh thái”, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5) “Chúng ta là một phần của giải pháp – vì thiên nhiên”

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Đồng loạt Ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần II năm 2021 hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) “Phục hồi hệ sinh thái”, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5) “Chúng ta là một phần của giải pháp – vì thiên nhiên”

Sáng ngày 30/5/2021, tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tháp Mười diễn ra đồng loạt hoạt động Ngày Chủ nhật xanh lần II năm 2021 hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) “Phục hồi hệ sinh thái”, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5) “Chúng ta là một phần của giải pháp – vì thiên nhiên”.

Hoạt động Ngày Chủ nhật xanh lần này được Ban Thường vụ Huyện đoàn Tháp Mười triển khai thực hiện đồng loạt trên địa bàn các xã, thị trấn, trong đó xã Đốc Binh Kiều được chọn làm điểm thực hiện cấp Huyện. Ngày Chủ nhật xanh lần II diễn ra với các hoạt động như: ra quân trồng hơn 3.100 cây xanh các loại trên các tuyến đường giao thông nông thôn, thực hiện tuyên truyền thu gom rác thải, bảo vệ môi trường, phát quang bụi rậm, cây xanh che khuất tầm nhìn được 5,5 km, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phát 1.000 khẩu trang, 100 chai nước sát khuẩn cho người dân, ra quân củng cố các tuyến đường, cụm (tuyến) dân cư Xanh – an toàn, v.v... hoạt động đã thu hút sự tham gia của hơn 180 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Ngày Chủ nhật xanh là một trong các hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện vai trò, nhận thức, phát huy tính xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đối với môi trường, đồng thời góp phần tham gia giải quyết các vấn đề mà xã hội quan tâm.

Huyện đoàn Tháp Mười