Xuất bản thông tin

null Tháp Mười đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Để thực hiện có hiệu quả việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch. Thời gian qua, huyện Tháp Mười đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự hài lòng cho nhân dân, góp phần củng cố bộ máy chính quyền, nâng cao năng lực quản lý, điều hành từ cấp huyện đến cơ sở.

Ðể công tác cải cách hành chính thực sự đi vào chiều sâu, có hiệu quả, hàng năm UBND huyện Tháp Mười đã ban hành kế hoạch về cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước; kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính phù hợp với đơn vị mình, đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tại khu vực bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn, tiếp tục thực hiện, nâng cao hiệu quả các mô hình như: Mô hình dịch vụ công ích nhận và trả kết quả qua hệ thống bưu điện; Mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân; Mô hình tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; Mô hình giám sát chất lượng phục vụ của cán bộ công chức, viên chức qua hệ thống camera tại các Bộ phận tiêp nhận và trả kết quả từ huyện đến xã; Mô hình khảo sát ý kiến người dân đối với thái độ phục vụ của đội ngũ CBCCVC tại Bộ phận Một cửa qua máy tính bảng từ huyện đến xã để nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Thanh Hòa, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đông cho biết thêm:

“Đối với công tác CCHC thì xã thứ nhất là thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, thứ 2 là phối hợp bưu điện thực hiện dịch vụ bưu chính viễn thông, tiếp nhận và trả kết quả cho người dân. Thứ 3 là công tác lãnh đạo thực hiện thường xuyên, phân công lịch trực nên hồ sơ trước hẹn, đúng hẹn đạt trên 99%”

Bên cạnh đó, huyện Tháp Mười cũng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, dịch vụ công ích; mô hình tiếp nhận và trả kết quả tại nhà. Tuyên truyền rộng rãi Tổng đài 1022 tỉnh đến Nhân dân trên địa bàn nắm bắt thông tin với nhiều hình thức như: qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến xã, công khai 72 bảng tuyên truyền về Tổng đài 1022 tỉnh tại Bộ phận Một cửa, các tuyến đường, khu dân cư, bến đò, chợ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính cũng được các ngành, các cấp đẩy mạnh thực hiện. Đến nay, 100% cán bộ công chức, viên chức huyện, xã đều có máy tính kết nối internet giải quyết công việc, khai thác và sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dựng trong cải cách hành chính như: phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý hộ tịch; phần mềm quản lý văn bản, phần mềm giao việc, ứng dụng chữ ký số điện tử trong phát hành văn bản; khai thác hiệu quả Trang thông tin điện tử Tháp Mười để đăng tải các thông tin đến Nhân dân. Nổi bật, trong năm 2019, UBND huyện ứng dụng phần mềm eCabinet (ứng dụng phòng họp không giấy) trong các hội nghị, kỳ họp của UBND huyện, góp phần hiện đại hóa trong công tác hội họp, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Ông Đinh Minh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười cho biết về những kết quả nổi bật của huyện trong công tác CCHC của huyện thời gian:

“Qua kiểm tra của các tổ kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh cho thấy rằng huyện Tháp Mười cũng đã đạt được một số động tác rất nổi bật đó là: Trước hết là huyện đã triển khai kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, kế hoạch cải cách hành chính của huyện cho thủ trưởng các ngành và đến các xã, thị trấn. Thứ hai là Huyện đã tập trung chấn chỉnh một cửa liên thông của cấp huyện và của cấp xã, để đảm bảo sự hài lòng của người dân. Phải nói rằng trong thời gian qua huyện đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nhằm nâng cấp, hiện đại hóa công tác cải cách hành chính ở các cơ quan cũng như ở các xã, thị trấn”.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp mà công tác cải cách hành chính của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, năng lực, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục nâng cao, thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đúng quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực được rút ngắn, công tác tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính được thực hiện tốt, số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả tại nhà cho người dân ngày càng tăng. Trong quý I/2020, Bộ phận Một cửa huyện đã tiếp nhận và trả kết quả được 298 hồ sơ; Mô hình tiếp nhận và trả kết quả tại nhà được 32 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn cấp xã đạt trên 99%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn cấp huyện đạt trên 98%, tạo sự hài lòng cho nhân dân. Ông Nguyễn Văn Phương, ở Ấp 4 xã Mỹ Đồng vừa đến làm hồ sơ tại bộ phận một cửa xã Mỹ Đông cho biết:

“Hôm nay đến làm hồ sơ cho cháu vô công ty làm, nói chung cán bộ nhân viên ở đây làm rất nhiệt tình đối với bà con nông dân ở xã, giấy tờ làm rất nhanh gọn. Nếu mình không biết người ta hướng dẫn mình chi tiết, mình thiếu xót nhân viên ở đây chỉ mình tận tình, nhanh gọn, rất hài lòng”

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của huyện cũng còn một số hạn chế được huyên quan tâm đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Về vấn đề này, Ông Đinh Minh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười cho biết:

“Qua công tác kiểm tra vẫn còn một số thiếu sót như tình trạng hồ sơ đất đai bị trễ hẹn, công tác công khai một số thủ tục vẫn còn thiếu, một số cán bộ công chức cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân. Qua đó huyện đề ra một số giải pháp cần phải tập trung. Trước hết, huyện ban hành một kế hoạch khắc phục những hạn chế trong cải cách hành chính trong năm 2019 cũng như đoàn kiểm tra cải cách hành chính đã góp ý đối với huyện, tập trung chấn chỉnh hoạt động của cán bộ công chức viên chức trong lĩnh vực tiếp công dân, để đảm bảo sự hài lòng lòng của người dân. Thứ hai là huyện cũng triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, đồng thời giúp cho những cán bộ công chức vừa được bổ nhiệm, vừa được thay thế được tiếp cận ngay với công tác cải cách hành chính, đặc biệt sắp tới Huyện cũng tập trung tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị để phục vụ cho công tác cải cách hành chính, đảm bảo phục vụ cho người dân được tốt hơn”

Ngoài ra, công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với quy định thủ tục hành chính cũng được UBND huyện thực hiện nghiêm túc. Tại Bộ phận Một cửa đều công khai địa chỉ email, số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời công khai rộng rãi số điện thoại của Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, CBCCVC tại Bộ phận Một cửa để người dân nắm thông tin, phản ánh, kiến nghị kịp thời về thái độ phục vụ của cơ quan, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, nhằm chấn chỉnh những hạn chế để công tác CCHC ở địa phương ngày càng đạt kết quả tốt hơn./.

Nguyễn Thu