Xuất bản thông tin

null Thông báo tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2024

Trang chủ Tin tức

Thông báo tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2024

UBND huyện Tháp Mười thông báo tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện năm 2024 với 12 chỉ tiêu ngành huyện, đơn vị sự nghiệp.

Cụ thể, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện tuyển dụng 06 chỉ tiêu gồm: 02 Huấn luyện viên Hạng III, 02 Tuyên truyền viên Văn hóa Trung cấp, 01 Họa sĩ hạng IV, 01 Thư viện viên hạng IV. Phòng Nội vụ huyện tuyển dụng 01 Lưu trữ viên. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tuyển dụng 05 chỉ tiêu gồm: 03 Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III, 01 Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III, 01 Kiểm nghiệm viên thủy sản hạng III.

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; trên Trang thông tin điện tử huyện Tháp Mười. Các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển và cần biết thêm thông tin chi tiết liên hệ Phòng Nội vụ huyện Tháp Mười, số điện thoại 02773. 940668 trong giờ hành chính để được hướng dẫn cụ thể. Hoặc truy cập Trang thông tin điện tử huyện Tháp Mười tại địa chỉ: https://thapmuoi.dongthap.gov.vn/vieclam.

Biên tập: Hoàng Kha