Xuất bản thông tin

null Năm 2024 – Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười ký cam kết thực hiện 11 nội dung với Chủ tịch UBND tỉnh

Trang chủ Tin tức

Năm 2024 – Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười ký cam kết thực hiện 11 nội dung với Chủ tịch UBND tỉnh

Với quyết tâm hành động, thực hiện thắng lợi chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười ký cam kết với Chủ tịch UBND Tỉnh thực hiện hiệu quả, đạt và vượt 11 nội dung trong năm 2024.

Cụ thể: tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%; hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách do Tỉnh giao; hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ dân cư tham gia BHYT, chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Tỉnh giao; có thêm 05 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao trở lên; có thêm 02 dự án mới đăng ký đầu tư; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới bằng hoặc cao hơn năm 2023; kết quả thực hiện các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số chuyển đổ số, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành tỉnh, cấp huyện, đánh giá xếp loại dân chủ cơ sở, đánh giá xếp loại dân vận chính quyền được Tỉnh đánh giá đạt điểm số bằng hoặc cao hơn năm trước liền kề; có thêm ít nhất 01 sáng kiến phục vụ cải cách, đổi mới trong lãnh đạo, điều hành; không có trường hợp bị UBND tỉnh phê bình, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm bằng văn bản trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành đúng 100% các nhiệm vụ do UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh giao trên phần mềm giao việc.

Năm 2024, Đồng Tháp phát triển chính quyền kiến tạo, công dân số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

Bt + Hình: Thúy Ly